Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaus

Mitä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus on?

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. 

Työnohjaus on prosessi, jonka kesto on määräaikainen.  Työnohjauksessa määritellään yhdessä työnohjauksen tavoite / tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan prosessin aikana. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaus on tulevaisuus suuntautunutta. Työnohjauksen tavoitteena on tukea työssä jaksamista ja henkilön hyvinvointia. 

Voimavara- ja ratkaisukeskeistä työnohjausta toteutetaan seuraavasti: yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksena sekä esihenkilöille suunnattua yksilö- ja ryhmätyönohjausta. 

Työnohjaus työkokemus

Työnohjaajana minulla on työkokemusta yli kymmenen vuoden ajalta eri alojen työntekijöiden työnohjauksesta yksilö- ja ryhmämuotoisesti sekä esihenkilöiden yksilö- ja ryhmätyönohjauksesta.

Työnohjaajana olen työskennellyt laaja-alaisesti eri aloilta esim. psykiatrinen hoitotyö, vanhus- ja vammaispalvelut, opetusala, työllistämiseen liittyvät työt ja hankkeet, lastensuojelu ja perhepalvelut, aikuissosiaalityö, kotipalvelu, päivähoito/varhaiskasvatus, päivä- ja työtoiminta palvelut, ympäristö- ja tekniikka-ala, kiinteistöala sekä perhehoito / sijaisvanhemmuus. 

Toimiminen työnohjaajana

Työnohjaajana toimin niin, että kaikkien työnohjaukseen osallistuvien äänet ja sanat ovat yhtä arvokkaita ja tulevat kuulluksi sekä nähdyksi. Luon tilaa sille, että kukin osallistuja voi osallistua turvallisesti työnohjaukseen sekä tavoitteenani on luoda rauhallinen ja kiireetön tilanne asioiden pohdiskelulle. Tavoitteena on mahdollistaa se, että osallistujat kuuntelevat rauhassa toisiaan ja itseään. Työnohjaajana olen saanut palautetta, että olen mm. asiantunteva, tehokas, tavoitteellinen, aidosti läsnäoleva, hyvä kuuntelija, teen mielenkiintoisia kysymyksiä, myös iloa, leikkisyyttä ja reippautta löytyy. Huoliin ja ongelmiin etsitään ratkaisuja käytännönläheisesti, voimavarakeskeisesti sekä suuntana tulevaisuus. Myönteiset asiat huomioidaan, iloitaan ja niistä opitaan. Teemme työnohjauksessa yhdessä tavoitteet ja arvioimme säännöllisesti työskentelyämme. 


Yhteenkään keskusteluun ei mahdu kaikki mitä siinä voisi olla.
– M.Bahtin –

Scroll to Top